Darmowy Program do PIT 2015

Pobierz Program

Pobierz Program PIT

Bezpłatnie

lub

Rozlicz PIT w 5 min.

Wyślij online do urzędu

3 557 207 Polaków wysłało PIT
przez Internet do Urzędu Skarbowego

Wypełnij PIT online w przeglądarce >>

Pit przez Internet? To proste!

Rok w rok zarówno osobom fizycznym, udziałowcom jak i usługodawcą sen z oczu spędzają pity. Nikomu nie sprawia to przyjemności, jednak każdy musi. Jak dokonać to prędko, swobodnie oraz przyjemnie?

Rozlicz pit przez Internet

Najpopularniejszym oraz najkrótszym sposobem dostarczenia deklaracji fiskalnej jest złożenie pit przez Internet. Wolno to zrobić bez wychodzenia z domu i w dowolnym momencie. Wypełniając deklarację online oszczędzasz czas, kapitały (konieczne np. na przybycie do urzędu podatkowego) oraz także nerwy. W tamtym roku z tej formy skorzystało ponad 2 miliony podatników a wzrastająca dostępność e-deklaracji podkreśla jej dominację nad przestarzałą, papierową formą wyliczenia. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu komputerowego wolno wysłać następujące warianty pitów: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. Nowy system zapewnia bezpieczeństwo dostarczanych informacji. Całość dzięki postulatowi autoryzacji, który do minimum ogranicza ryzyko, że ktoś podszyje się pod obywatela. Potwierdzeniem dostarczenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru, traktowane tak samo jak dokument nadania listu poleconego lub oświadczenie złożenia zeznania dokładnie w urzędzie fiskalnym.

Do wypełnienia pit przez Internet potrzeba tylko mieć dostęp do sieci i przygotować dane ochraniające wiarygodność deklaracji, tzw. identyfikator fiskalny czyli: PESEL (w wypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności pieniężnej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od produktów i usług) lub NIP (w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, jacy zakładają działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów oraz usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia publiczne lub lecznicze za ubezpieczonego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia i kwotę przychodu wykazaną w zeszłorocznej deklaracji.

Obowiązujące stawki podatkowe

Wartością podatku stanowi określony procentowo lub kwotowo miernik służący zliczeniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Składka skarbowa nie jest ostatnim parametrem wpływającym na wysokość podatku. Obowiązkowe w Polsce Stawką podatku stanowi sprecyzowany procentowo lub kwotowo indeks służący zliczeniu właściwej wielkości podatku od podstawy opodatkowania. Stawka podatkowa nie jest ostatnim parametrem wpływającym na wielkość podatku. Obowiązkowe w Polsce stawki podatkowe to:
W ramach podatku od towarów i usług:

  • fundamentalna: 23%,
  • obniżone: 8%, 7%, 5%, 4% i 0%,
  • tzw. stawka zwolniona, stanowiąca towary oraz usługi ustawowo wycofane z podatku VAT – w ramach podatku dochodowego:
  • 19% – w przypadku osób prawnych i fizycznych, jakie wybrały liniową procedurę uiszczania podatku dochodowego,
  • 18% lub 32% – w wypadku jednostek fizycznych uiszczających przychody na zasadach ogólnych według skali podatkowej (wielkość stawki zależy od wielkości podstawy opodatkowania),
  • 75% – podatek dochodowy od dochodów nieodkrytych (stosowana w wypadku zatajenia profitów) – w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych:
  • udzielenie dotacji: 2%,
  • zmiana umowy firmy: 0,5%,
  • wyprzedaż parceli i rzeczy ruchomych: 2%,
  • sprzedaż praw majątkowych: 1%.

Jak dokonać korekty zeznania?

Przez Internet wolno złożyć również poprawkę oświadczenia skarbowego. Do poprawy własnej deklaracji PIT nie są celowe specjalne druki nota korygująca, tak jak w wypadku poprawki faktur. Starczy złożyć nową deklarację fiskalną na tym samym dokumencie z określeniem „korekta”, a także dodać pisemne wyjaśnienie przyczyn poprawki (dla informacji elektronicznych jest to dokument ORD-ZU). To błyskawiczny i przystępny sposób na naniesienie poprawek bez potrzeby wychodzenia z domu i powtórnego udania się do urzędu skarbowego..

Najlepszy program do rozliczania pit

W Internecie aż roi się od stron z propozycjami. Jak wyłonić najprzydatniejszy program do rozliczania pit? Wyszukaj taki, jaki jest nieodpłatny, szybki oraz dopuszcza propozycję zrealizowania innych deklaracji. Przejrzysty interfejs i bezproblemowa obsługa to pomocnicze argumenty. Odpowiedni program pozwoli wypełnić oświadczenie i pełną gamę dokumentów, a później pozwala rozliczyć deklarację przez Internet. Program winien samodzielnie przeprowadzać obliczeń i przekazywać wieści na temat końcowego urzędu skarbowego. Większość programów zapewnia także wpisywanie pracy w każdym momencie i jej późniejszą kontynuację.